สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2013

สูจิบัตร 6 ตุลาคม 2013

國語部程序表 二○一三年十月六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 6 ตุลาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม : คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณณิชา
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ : คุณวลีพรรณ คุณหยางเอินซิ่น คุณหลี่ชิวลี่
ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม : คุณสุมล/คุณดิเรก
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณศิริพรนมัสการด้วยเพลงสั้นพระองค์ทรงเป็นศิลา นิมิตของข้า ขอผู้ช่วยประเสริฐอย่าลืมข้า
ใคร่ครวญพระวจนะ : “เอเฟซัส 5:14”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 13:22-30” คุณน้ำทิพย์/คุณจ้าวเจวียน
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : “Jesus, to you, I can just come as I am”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณศิริพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอเปิดดวงตาให้ข้าแลเห็น”
เทศนา : “เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย” (มัทธิว 7:21-23) อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :  “ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *