สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2014

สูจิบัตร 2 มีนาคม 2014

國語部程序表二○一四年三月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  2 มีนาคม ค.ศ. 2014 เวลา :  10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณน้ำทิพย์/คุณสมสิริ
ผู้เบรรเลงเปียโน
:  คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณทวี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณขวัญเนตร/คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณเหอจื่อหวาย คุณจ้าวเวยฟง คุณจ้าวจงห้าวอธิษฐานเผื่อคริสตจักร :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระองค์ทรงสมควร เราจะเดินในทางของพระเยซู  ข้ายึดมั่นในคำสัญญา
เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 50:1
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “2 ทิโมธี 3:10-17”  คุณน้ำทิพย์/คุณสมสิริ
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : Jesus Paid It All
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณทวี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอบพระคุณพระเจ้าพระผู้ไถ่”
เทศนา : เป็นประโยชน์ “2 ทิโมธี 3:16-17”  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เชื่อและฟังคำ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *