วันอังคารที่ 4 มีนาคม มาระโก 2:1- 12 “ความเชื่อกับแคร่”

มีชาย 4 คนหามแคร่ที่มีเพื่อนของเขาซึ่งเป็นง่อยนอนอยู่มาหาพระเยซู โดยหวังใจว่า จะเดินได้อีกครั้ง แต่เมื่อมาถึงกับเจอกับอุปสรรคคือ ฝูงชนที่เนืองแน่อยู่รอบบ้าน ทำให้เข้าไปหาพระเยซูไม่ได้  แต่สุดท้ายทั้งหมดก็สามารถเข้าไปพบพระเยซู และได้รับการรักษาจากพระองค์

Q1  ข้อ 5 บอกกับเราว่า “พระองค์เห็นความเชื่อของเขาทั้งหลาย” (ทั้งคนหามและคนง่อย) แต่ในขณะ
เดียวกัน เราก็เห็นความสงสัยที่เกิดขึ้นด้วยจากธรรมาจารย์บางคน ที่คิดในใจว่า “ทำไมคนนี้ (พระเยซู) พูดเช่นนี้ หมิ่นประมาทพระเจ้านี่…” (ข้อ 7) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายคือ? (ดูข้อ 12 ประกอบ)
Q2  ที่ที่มีความเชื่อ ไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีความสงสัย แต่ถ้าคุณยังยึดมั่นในสิ่งที่คุณเชื่อ และทำแบบเดียวกับชายทั้ง 5 คน  คุณจะได้เห็นการอัศจรรย์จากพระเจ้า คุณพร้อมที่จะทำเหมือนชายทั้ง 5 คน หรือเหมือนธรรมาจารย์คนนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *