สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2014

สูจิบัตร 6 เมษายน 2014

國語部程序表二○一四年四月六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 6 เมษายน ค.ศ. 2014 เวลา :  10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์
ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวันดี/คุณสุวรรณา
ผู้เบรรเลงเปียโน
:  คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจ้าวเจวียน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณฉุงลี่หวา คุณจิงฉุงซือ คุณเยี่ยนเสียงเซียนอธิษฐานเผื่อคริสตจักร :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: นับพระพร เวลานี้ เชื่อและฟังคำ
เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 119:1
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 119:96-106”  คุณวันดี/คุณสุวรรณา
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : O Jesus, I Have Promised
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจ้าวเจวียน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ”
เทศนา : ดาบสองคม  “ฮีบรู 4:11-13”  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *