สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2014

สูจิบัตร 20 เมษายน 2014

國語部程序表二○一四年四月廿日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  20 เมษายน ค.ศ. 2014 เวลา :  10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณอรวรรณ/คุณหวางจิ้ง
ผู้เบรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชลลดา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณดิเรก/คุณพรพรรณา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณฉุงลี่หวา คุณจิงฉุงซือ คุณเยี่ยนเสียงเซียนอธิษฐานเผื่อคริสตจักร :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:  โฮซันนา ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์  เพราะพระองค์ทรงอยู่
เชิญชวนนมัสการ : วิวรณ์ 22:13
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “มัทธิว 18:1-10;16-20” คุณอรวรรณ/คุณหวางจิ้ง
คณะนักร้องภาคภาษาจีน : 新希望
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เพราะพระองค์ทรงอยู่”
เทศนา :  พลาด… อีสเตอร์  “มัทธิว 27:1-10”  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
คณะนักร้องภาคภาษาไทย Alive!
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *