สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2014

สูจิบัตร 1 มิถุนายน 2014

國語部程序表二○一四年六月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 1 มิถุนายน ค.ศ. 2014 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณหวางจิ้ง
ผู้เบรรเลงเปียโน
: คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณทวี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณฉุงลี่หวา คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณหลี่หวาเจิน คุณหยางเหวินเฉวียนมัสการด้วยเพลงสั้น : พระบิดาเรารัก จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า นิมิตของข้า
เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 94:12
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สุภาษิต 12:1-28” คุณอัจฉรา/คุณหวางจิ้ง
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : Rise up, O men of God
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณทวี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”
เทศนา : สาวกที่รู้จักพระเยซูอย่างแท้จริง “มัทธิว 8:18-27” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เชื่อและฟังคำ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *