สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฏาคม 2014

สูจิบัตร 13 กรกฏาคม 2014

國語部程序表二○一四年七月十三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น :อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณวรวดี/คุณหยางเอินซิ่น
ผู้เบรรเลงเปียโน
:คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณเหอจื๋อหวาย คุณหลี่เหวินกวางอธิษฐานเผื่อคริสตจักร :
เชิญชวนนมัสการ : 
อาโมส 5:14
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ในเวลาที่งดงามนี้ เพราะพระองค์ทรงอยู่ เมื่อมองดูความบริสุทธิ์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ฟิลิปปี 3:12-16”  คุณวรวดี/คุณหยางเอินซิ่น
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “โลกนี้ของพระบิดา”
เทศนา : ชีวิตการรับใช้ของเปาโล “ฟิลิปปี 3:12-16”  อ.สันติ หลิว
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ขอพระพรจากเบื้องบน” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *