วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 3:1-9 “ยุคสุดท้าย”

เปาโลกำลังชี้ให้ทิโมธีรู้ และเข้าใจถึงสภาพของคนในยุคสุดท้ายก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาว่า จะมีสภาพอย่างไร เพื่อทิโมธีจะได้เตรียมตัวสำหรับการประกาศข่าวประเสริฐกับคนเหล่านี้ เพราะคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีชีวิตที่ห่างไกลจากมาตรฐานของพระคัมภีร์ แต่ยังต่อต้านพระเจ้าด้วย

Q1  ลักษณะของมนุษย์ยุคสุดท้ายที่เปาโลพูดถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้ มีอะไรบ้าง? (ดูข้อ 2-6 ประกอบ)
Q2  ลองสำรวจดูชีวิตของคุณว่า คุณมีลักษณะของมนุษย์ในยุคสุดท้ายมากน้อยแค่ไหน? อธิษฐานขอพระเจ้าเสริมกำลังให้คุณที่จะไม่ดำเนินชีวิตแบบนั้น และขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้อยู่บนมาตรฐานของพระคัมภีร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *