สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014

สูจิบัตร 3 สิงหาคม 2014

國語部程序表 二○一四年八月三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:3 สิงหาคม ค.ศ. 2014 เวลา :10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น :คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้นำประชุม :คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณชูพรรณ/คุณจ้าวฟ่งฉิน
ผู้เบรรเลงเปียโน :คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณขวัญเนตร/คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณสุวรรณา คุณฉุงลี่หวา คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณจ้าวเจวียน นมัสการด้วยเพลงสั้น :พระเจ้ายิ่งใหญ่ นอกจากพระองค์ ข้าไม่รู้ถึงหนทางเบื้องหน้า
เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 73:25
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 73:20-25” คุณชูพรรณ/คุณจ้าวฟ่งฉิน
คณะนักร้องภาคภาษาไทย :What a friend we have in Jesus
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา : พระวจนะและการประกาศ “โรม 10:14-17” อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “นอกจากพระองค์”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *