สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2014

สูจิบัตร 5 ตุลาคม 2014

國語部程序表二○一四年十月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:5 ตุลาคม ค.ศ. 2014 เวลา :10:00 น.

ผู้นำประชุม :คุณสิริ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณอรวรรณ/คุณสยุมพร
ผู้เบรรเลงเปียโน
:คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณพรพรรณา/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณฉุงลี่หวา คุณจ้าวเจวียน คุณปั่นหยุนเจียว คุณซือติงเม่านมัสการด้วยเพลงสั้น :มาเถิดคริสเตียนร้องเพลง เปลี่ยนจิตใจฉันใหม่ พระองค์ทรงนำไปไหนฉันจะไป
เชิญชวนนมัสการ : 2 ทิโมธี 3:16-17
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เฉลยธรรมบัญญัติ 8:1-10” คุณอรวรรณ/คุณสยุมพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา : โคมส่องเท้า “สดุดี 119:105-112”  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เชื่อและฟังคำ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท :อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *