สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2014

สูจิบัตร 2 พฤศจิกายน 2014

國語部程序表二○一四年十一月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:2พฤศจิกายน ค.ศ. 2014  เวลา :10:00 น.

ผู้นำประชุม :คุณชาญกิจ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณน้ำทิพย์/คุณสุวรรณา
ผู้เบรรเลงเปียโน :คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณสุมล/คุณดิเรก
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณเหอจื่อหวาย คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณเฉินเฉาจิ้นนมัสการด้วยเพลงสั้น :พระองค์ทรงสมควร พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ คนต้องการพระเจ้า
เชิญชวนนมัสการ : 1 โครินธ์ 6:19
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “กาลาเทีย 6:1-10”  คุณน้ำทิพย์/คุณสุวรรณา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “นับพระพร”
เทศนา เก็บเกี่ยว  “ยอห์น 4:31-39”  อ.ซือเต๋อชิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ใครจะไปบอก” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *