สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2015

สูจิบัตร 4 มกราคม 2015

國語部程序表 二○一五年元月四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:4 มกราคม ค.ศ. 2015
เวลา
:10:00 น.
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณสุมล/คุณจ้าวเจวียน
ผู้เบรรเลงเปียโน
:คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณคังเหม่ยหลาน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณเหอจื่อหวาย
คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน

อธิษฐานเผื่อคริสตจักร :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ ฉันรักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน เราจะเดินในทางของพระเยซู
เชิญชวนนมัสการยอห์น 12:26
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “มัทธิว 5:3-12”   คุณสุมล/คุณจ้าวเจวียน
คณะนักร้องยูนนาน The Path of Grace
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณคังเหม่ยหลาน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “เมื่อข้าเพ่งดูกางเขนประหลาด”
เทศนา : ยอมเปื่อยเน่า  “ยอห์น 12:20-26” อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “ขอพระเยซูโปรดนำหน้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *