สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2017

สูจิบัตร 25 ธันวาคม 2016

國語部程序表二〇一六年十二月廿五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 25 ธันวาคม ค.ศ. 2016 เวลา : 09:30 น.

ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณดวงรัตน์/คุณศิริพร
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมต้อนรับ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรวดี คุณพรรณี คุณจางจ้าน คุณโจวหลงเหอ จ้าวเวยฟง คุณหลิวหลิงนมัสการด้วยเพลงสั้น : ทูตสวรรค์เบื้องบนบรรเลง เชิญเถิดเจ้าข้าอิมมานูเอล มีสหายเลิศคือพระเยซู
เชิญชวนนมัสการ : อิสยาห์ 7:14
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “มัทธิว 1:18-25” คุณดวงรัตน์/คุณศิริพร
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : This Holy Night; Christmas Fanfare
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอเชิญท่านผู้วางใจ”
ละครกลุ่มยูนนาน :
เทศนา
: อิมมานูเอล “มัทธิว 2:18-25” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
คณะนักร้องภาคภาษาจีน : 寧靜的伯利恆 (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
ประกาศ :
การแสดงเด็กรวีวารศึกษา
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *