สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017

สูจิบัตร 5 มีนาคม 2017

國語部程序表二〇一七年三月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 5 มีนาคม ค.ศ. 2017   เวลา : 10.00 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวันดี/คุณศิริพร
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวลีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุมล คุณวรวดี คุณจ้าวเจวียน คุณสยุมพร คุณจางฟ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิง
ทีมต้อนรับ : คุณสุมล คุณดิเรกนมัสการด้วยเพลงสั้น : พระเยซูผู้งามเลิศ พระเยซูรักฉันรู้แน่ เปลี่ยนจิตใจฉันใหม่
เชิญชวนนมัสการ : 1 โครินธิ์ 6:19-20
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “1 โครินธิ์ 3:10-17” คุณวันดี/คุณศิริพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวลีพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “รากฐานของคริสตจักรแท้”
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : “Fanfare and Concertato on “Holy, Holy, Holy”
เทศนา
: ยึดมั่นในความจริง “เนหะมีย์ 8:1-12” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ขอพระเยโฮวาห์ทรงนำข้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีวางมือมัคนายกใหม่ :
พิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *