รายการวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2014

นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา
นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 11 (ห้องประชุมใหญ่)

รายการวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11  รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น.

รายการวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2014

นมัสการที่สุขุมวิทซอย 2 เวลา 19.00 น. ภาคภาษาไทย อาคารสุเมธชั้น 3 ภาคภาษาจีน ที่ห้อง Fellowship Hall

 

รายการวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น.

รายการวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014

รายการสัปดาห์หน้า (วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014) – นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา

งดนมัสการในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014 เนื่องจากอาคารลุมพินีทาวเวอร์ไม่ว่าง จึงย้ายมานมัสการในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014 แทน โดยนมัสการรวมที่คริสตจักรไม้กางเขน สุขุมวิทซอย 2 เวลา 19.00 น. ที่ห้อง Fellowship Hall