หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรี ในการบริหารดูแลประเทศไทย การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และยุติธรรม ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง สถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มมีการเคลื่อนไหว และการจัดการเลือกตั้งตามแผนการที่วางไว้ รวมทั้งการจัดงานการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “รัชกาลที่ ๙” 25-29 ตุลาคมนี้
2.สถานการณ์ความขัดแย้งในคาบมหาสมุทรเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ และญึ่ปุ่น ที่เกาหลีเหนือยังคงซ้อมยิงขีปนาวุธอย่างต่อนเนื่อง ทำให้เกิดความตรึงเครียดระหว่างประเทศ และอาจก่อให้เกิดสงครามได้ ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายในทางที่ดี ด้วยการเจรจา ไม่ใช้ความรุนแรง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ในการบริหารดูแลประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมือง การดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและยุติธรรม โดยเฉพาะความรุนแรงในภาคใต้ที่จะมีเหตุการณ์ซุ่มยิง และวางระเบิดเป็นระยะๆ รวมทั้งการจัดงานการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “รัชกาลที่ ๙” 25-29 ตุลาคมนี้
2.สถานการณ์ความขัดแย้งในคาบมหาสมุทรเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ ที่มีการทดลองขีปนาวุธ และการซ้อมรบ รวมทั้งการเข้ามาของสหรัฐอเมริกา จีน และประเทศแถบอาเซียน ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายในทางที่ดี ด้วยการเจรจา ไม่ใช้ความรุนแรง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีในการบริหารดูแลประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมือง การดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และยุติธรรม โดยเฉพาะช่วงนี้ที่สถานการณ์ทางภาคใต้เริ่มมีเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้น รวมถึงความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมีคนบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตน้อยลง
2.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน รวมทั้งสมาชิกทุกคน จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในการบริหารดูแลประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมือง การจัดการการเลือกตั้ง การดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และยุติธรรม
2.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน รวมทั้งสมาชิกทุกคน จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน
3.คณะกรรมการมิชชั่นในการติดต่อทาบทามผู้ประกาศ และการมองหาสถานประกาศใหม่ เพื่อทำการประกาศและขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไปในที่ที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในการบริหารดูแลประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมือง การจัดการการเลือกตั้ง การดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ แม้ว่าจะไม่มีน้ำหลากแล้วก็ตาม แต่มีน้ำท่วมขังที่รอการระบายอีกเป็นบริเวณกว้าง
2.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการมิชชั่น รวมทั้งสมาชิกทุกคน จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน [Read more…]