เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 14 ธ.ค. 1 ซามูเอล 4:12-22

คุณเห็นด้วยกับคำพูดของลูกสะใภ้ของเอลีที่กล่าวว่า “พระสิริได้พรากจากอิสราเอลแล้ว เพราะเขายึดหีบแห่งพระเจ้าไป” หรือไม่? เหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้พระสิริพรากจากอิสราเอลไปคืออะไร? (ดู 2 ซามูเอล 2:12-36 ประกอบ)

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 13 ธ.ค. 1 ซามูเอล 4:1-11

อิสราเอลมีความเชื่อว่า พระเจ้าจะทรงให้พวกเขามีชัยชนะเหนือคนฟีลิสเตีย เพราะเขามีหีบพันธสัญญา ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของพระเจ้า แม้ว่าพวกเขาจะดำเนินชีวิตที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ตาม [Read more…]

เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 12 ธ.ค. 1 ซามูเอล 3:15-21

ซามูเอลบอกถึงการพิพากษาของพระเจ้า ที่จะมีมาถึงลูกชายทั้งสองคนให้เอลีฟัง เอลีตอบสนองอย่างไร? (ดูข้อ 18 ประกอบ) คุณเรียนรู้อะไรบ้าง จากท่าทีในการตอบสนองของเอลีที่มีต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า ?

เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 11 ธ.ค. 1 ซามูเอล 3:1-14

ซามูเอลค่อยๆ เติบโตขึ้น (นักประวัติศาสตร์ยิวคาดว่า ขณะนั้นซามูเอลน่าจะอายุประมาณ 12 ปี) ซามูเอลปรนนิบัติพระเจ้า แต่พระดำรัสมีน้อย นิมิตไม่บ่อย และพระองค์ทรงตรัสกับเขา เช่นเดียวกันในเวลาที่เราอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ เฝ้าเดี่ยว รวมถึงการฟังคำเทศนา ขอให้เราอธิษฐานขอกับพระเจ้า และพูดเหมือนกับซามูเอลที่ว่า “ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่” (ข้อ 10)

เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 10 ธ.ค. 1 ซามูเอล 2:27-36

“ผู้ที่ให้เกียรติแก่เรา เราจะให้เกียรติ และบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเรา ผู้นั้นจะถูกดูหมิ่น” (ข้อ 30) พระเจ้าได้กำหนดให้ โฮฟนีและฟีเนหัส ลูกชายของเอลี ผู้ที่ดูหมิ่นพระเจ้าจะต้องตายในวันเดียวกัน (ข้อ 34) จุดจบของลูกชายเอลีเตือนสติคุณในเรื่องใด?