เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 11 ก.ค. 2010 โยชูวา 21:1-42

หลังจากที่โยชูวาแบ่งดินแดนให้ทุกเผ่าครบแล้ว จึงได้แบ่งที่อยู่อาศัยให้เผ่าเลวี ซึ่งเป็นเผ่าที่ถูกกำหนดให้ทำหน้าที่ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในพระวิหาร ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดูแลคนงานของพระเจ้า คุณคิดว่า คริสตจักรควรมีการดูแลผู้รับใช้พระเจ้าอย่างไร? และตัวคุณมีส่วนในการดูแลผู้รับใช้พระเจ้าอย่างไร?

เฝ้่าเดี่ยว วันเสาร์ 10 ก.ค.2010 โยชูวา 20:1-9

คุณคิดว่า ทำไมพระเจ้าให้โยชูวากำหนดหัวเมืองลี้ภัย และการทำเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีลักษณะเช่นใด? ข้อคิดจากหัวเมืองลี้ภัย ช่วยคุณอย่างไรในการที่จะตัดสินใจใครสักคนว่า “ผิด” “ไม่ผิด” “ดี” “ไม่ดี” ?

เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 9 ก.ค. 2010 โยชูวา 19:1-51

บทที่ 19 กล่าวถึงการจับฉลากแบ่งดินแดนให้กับ 6 เผ่า จากการจับฉลากและข้อความในข้อ 9 บอกว่า คนสิเมโอนรับปันบางส่วนจากดินแดนของเผ่ายูดาห์ เพราะส่วนแบ่งของยูดาห์ใหญ่เกินไป  คุณเห็นหลักการอะไรในชนชาติของพระเจ้าที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิต จนสามารถแบ่งปันสิ่งของที่มีให้กันและกันได้ คุณจะนำหลักการนี้มาใช้ในสามัคคีธรรมกับพี่น้องที่คริสตจักร และการทำงานในที่ทำงานของคุณได้อย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 8 ก.ค. 2010 โยชูวา 18:1-28

ดูเหมือนว่า ประชาชนอีก 7 เผ่า ไม่ค่อยจะกระตือรือร้นในการที่จะเข้ายึดครองแผ่นดินที่พระเจ้ามอบให้ จนโยชูวาต้องบอกให้พวกเขารวมตัวกันไปสำรวจพื้นที่ และนำกลับมาเพื่อจะจัดการแบ่งสรรให้เรียบร้อย  ชีวิตของคุณตอนนี้เป็นอย่างไร “กระตือรือร้น” หรือ “เฉยๆ” กับพระเจ้า คุณวางแผนจะทำอะไรกับชีวิตของคุณบ้าง?

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 7 ก.ค. 2010 โยชูวา 17:1-18

คนเผ่าโยเซฟไม่ค่อยจะพอใจในการแบ่งดินแดน เพราะคิดว่า ตนเองได้ส่วนแบ่งน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคนที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งโยชูวาก็อนุญาตให้พวกเขาสามารถหาดินแดนเพิ่มเติมได้  ลองคิดถึงชีวิตของคุณว่า คุณมองเห็นเฉพาะพระพรของพระเจ้าที่คุณมีอยู่ในมือ หรือคุณเห็นพระพรของพระเจ้าที่อยู่รอบๆ ตัวคุณด้วย