เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 13 ก.ค. 2010 โยชูวา 22:10-34

คนสองเผ่าครึ่งได้สร้างแท่นบูชาใกล้แม่น้ำจอร์แดน ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดกับคนเผ่าที่เหลือถึงขนาดจะทำสงครามกัน ลองวิเคราะห์พฤติกรรมของทั้งสองเผ่าว่า มีจุดใดผิดหรือถูก การแก้ปัญหาของพวกเขาเตือนสติอะไรคุณ ว่าด้วยเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น คุณควรจะแก้ไขสิ่งที่ยังมีการเข้าใจผิดอย่างไร? เมื่อใด?

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 12 ก.ค.2010 โยชูวา 21:43-22:9

โยชูวาได้กล่าวชมเชยคน 2 เผ่าครึ่ง คือคนเผ่ารูเบน คนเผ่ากาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า ที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาช่วยพี่น้องเผ่าอื่นทำศึกจนสำเร็จ คำชมเชยและอวยพรนี้เตือนสติคุณที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นในแง่ใด?

เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 11 ก.ค. 2010 โยชูวา 21:1-42

หลังจากที่โยชูวาแบ่งดินแดนให้ทุกเผ่าครบแล้ว จึงได้แบ่งที่อยู่อาศัยให้เผ่าเลวี ซึ่งเป็นเผ่าที่ถูกกำหนดให้ทำหน้าที่ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในพระวิหาร ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดูแลคนงานของพระเจ้า คุณคิดว่า คริสตจักรควรมีการดูแลผู้รับใช้พระเจ้าอย่างไร? และตัวคุณมีส่วนในการดูแลผู้รับใช้พระเจ้าอย่างไร?

เฝ้่าเดี่ยว วันเสาร์ 10 ก.ค.2010 โยชูวา 20:1-9

คุณคิดว่า ทำไมพระเจ้าให้โยชูวากำหนดหัวเมืองลี้ภัย และการทำเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีลักษณะเช่นใด? ข้อคิดจากหัวเมืองลี้ภัย ช่วยคุณอย่างไรในการที่จะตัดสินใจใครสักคนว่า “ผิด” “ไม่ผิด” “ดี” “ไม่ดี” ?

เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 9 ก.ค. 2010 โยชูวา 19:1-51

บทที่ 19 กล่าวถึงการจับฉลากแบ่งดินแดนให้กับ 6 เผ่า จากการจับฉลากและข้อความในข้อ 9 บอกว่า คนสิเมโอนรับปันบางส่วนจากดินแดนของเผ่ายูดาห์ เพราะส่วนแบ่งของยูดาห์ใหญ่เกินไป  คุณเห็นหลักการอะไรในชนชาติของพระเจ้าที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิต จนสามารถแบ่งปันสิ่งของที่มีให้กันและกันได้ คุณจะนำหลักการนี้มาใช้ในสามัคคีธรรมกับพี่น้องที่คริสตจักร และการทำงานในที่ทำงานของคุณได้อย่างไร?