Archives for February 2011

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 28 ก.พ. 2 ซามูเอล 21:1-22

หลายครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา มีสาเหตุจากการกระทำ หรือความผิดบาปที่ทำไว้ในอดีต และยังไม่ได้แก้ไข หรือสารภาพ ทำให้เราขาดการอวยพรจากพระเจ้า สำรวจดูว่า  ชีวิตคุณเป็นเช่นนี้หรือไม่ ถ้ามี คุณจะจัดการอย่างไร

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 มี.ค. 2011

วันอาทิตย์ที่ 6 มี.ค. 2011

ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณกรรณิกา
ผู้เทศนา
: ศจ.สมศักดิ์/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอรวรรณ/คุณสุวรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณศิริพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :
คุณโจวยวี่เฉิน คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณเหอจื่อหวาย
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
:
คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณกรรณิกา คุณหยูเฟย
คุณสุนทรีย์ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณสุมล/คุณรพีพรรณ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 27 ก.พ. 2011

วันอาทิตย์ที่ 27 ก.พ. 2011

ผู้นำประชุม : คุณปริญญา
ผู้เทศนา
: อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
หัวข้อเทศนา : ความปลาบปลื้มใจ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณวศินี/คุณมนัสวี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร์

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2011

สูจิบัตร 27 ก.พ. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณปริญญา  ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณวศินี/คุณมนัสวี ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณภูมินทร์ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011

สูจิบัตร 20 ก.พ. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณภูมินทร์/คุณชวกร  ผู้อ่านพระวจนะ : คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิทาน ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณณิชา [Read more…]