Archives for April 2011

เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 30 เม.ย. เอเสเคียล 32:1-32

ฟาโรห์และอียิปต์ไม่เพียงแต่จะได้เห็นจุดจบของพวกเขา แต่ยังได้เห็นจุดจบของเอโดม ไซดอน อัสซีเรีย เอลาม เมเชคและทูบัล และอียิปต์พยายามที่จะบรรเทาความทุกข์ให้เบาลง โดยปลอบใจตนเองว่าไม่ใช่ตนเท่านั้นที่พบจุดจบอันน่าอับอาย ประเทศอื่นๆ ก็ถูกลงโทษหนักด้วย (31)  [Read more…]

เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 29 เม.ย. เอเสเคียล 31:1-18

พระเจ้าเปรียบเทียบประเทศอียิปต์และกษัตริย์ฟาโรห์เหมือนต้นสนสีดาห์ที่ “งดงามและสูงใหญ่” กว่าต้นไม้ใดในโลกนี้ แต่ความงดงามและความสูงใหญ่ กลับนำมาซึ่ง “ความเย่อหยิ่ง” (10) และกระทำใน “สิ่งที่ชั่วร้าย” (11) ลองทบทวนดูว่า คุณได้ใช้ความสามารถ สติปัญญา หรือทรัพย์สมบัติที่คุณมีในทางที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไร? คุณใช้เพื่อเกียรติยศของตัวคุณเอง หรือใช้เพื่อผู้อื่น และเพื่อถวายเกียรติแด่พระนามของพระเจ้า?

เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 28 เม.ย. เอเสเคียล 30:1-26

ดูเหมือนว่า สงครามระหว่างบาบิโลนและอียิปต์ เป็นเพียงการสู้รบของสองประเทศ เป็นเรื่องของการขยายอำนาจ การไล่ล่าอาณานิคม แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกความจริงกับเราว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุม และอนุญาตให้ทุกอย่างเกิดขึ้น เพื่อทุกคนจะรู้ว่า “พระองค์คือพระเจ้า” ใช้เวลานี้ทบทวนถึงชีวิตของคุณที่ผ่านมาในอดีต ทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นนั้น พระเจ้าทรงมีส่วนในเหตุการณ์นั้นอย่างไร?

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2011

วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2011

ผู้นำประชุม : คุณสิริ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณดวงรัตน์/คุณหลิวหวาจิง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชลลดา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณหวางลี่เผิง
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณจางเจียซ่ง
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณกรรณิกา คุณชาญกิจ คุณสุนทรีย์ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 27 เม.ย. เอเสเคียล 29:1-21

ในเวลาที่เอเสเคียลกล่าวพระวจนะเรื่องอียิปต์ กองทัพบาบิโลนกำลังปิดล้อมเยรูซาเล็ม (ดู 2 พกษ.25:1-2) กษัตริย์เศเดคียาห์ของยูดาห์ขอให้อียิปต์มาช่วยต้านบาบิโลน เอเสเคียลรู้ว่าการพึ่งอียิปต์นั้นจะไม่สำเร็จ และทำให้บาบิโลนโกรธจะลงโทษยูดาห์หนักขึ้น [Read more…]