เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 30 เม.ย. เอเสเคียล 32:1-32

ฟาโรห์และอียิปต์ไม่เพียงแต่จะได้เห็นจุดจบของพวกเขา แต่ยังได้เห็นจุดจบของเอโดม ไซดอน อัสซีเรีย เอลาม เมเชคและทูบัล และอียิปต์พยายามที่จะบรรเทาความทุกข์ให้เบาลง โดยปลอบใจตนเองว่าไม่ใช่ตนเท่านั้นที่พบจุดจบอันน่าอับอาย ประเทศอื่นๆ ก็ถูกลงโทษหนักด้วย (31)  เรื่อง “การพิพากษา” เป็นเรื่องจริง วันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา และจะมีการพิพากษาสำหรับเราทุกคนทั้งผู้ที่เชื่อ และไม่เชื่อ อย่าปลอบใจตัวเองด้วยความเชื่อผิดๆ และหลอกตัวเองว่า วันนั้นยังมาไม่ถึง อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะดำเนินชีวิตบนความจริงของพระคัมภีร์ ไม่ดำเนินชีวิตบนคำปลอบใจและความเชื่อผิดๆ เหมือนกับอียิปต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *