รายการสัปดาห์หน้า

วันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 2021 เวลา 18:00-18:30 น.ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร
ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2021 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

Speak Your Mind

*