เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 31 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 21:1-9

การที่เมืองที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุด ต้องมารับผิดชอบคนที่เสียชีวิต ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง หลักการนี้ช่วยสะท้อนให้เห็นว่า พระเจ้าทรงห่วงใยคนที่ตกอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ซึ่งอาจจะเปรียบเหมือนกับคนเร่ร่อนในสังคมของเรา คนขอทาน คนพิการ คนที่ไร้บ้าน เป็นต้น คุณคิดว่า คริสตจักรหรือคริสเตียน หรือตัวคุณเอง จะมีส่วนรับผิดชอบต่อคนเหล่านั้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *