เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 1 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 21:10-23

ในพระคัมภีร์ตอนนี้อาจจะดูเหมือนว่า มี 3 เรื่องอยู่ด้วยกันคือ การปฏิบัติต่อหญิงเชลยศึก บุตรหัวปี และบุตรที่ดื้อรั้น แต่คำสอนหลักที่ซ่อนเร้นอยู่คือ “ความยุติธรรม” “การไม่ลำเอียง”  ทบทวนความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณว่า มีปัญหาเรื่องความยุติธรรม หรือการลำเอียง หรือไม่ และสิ่งนี้มีผลกระทบกับตัวคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *