วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 1 พงศ์กษัตริย์ 8:56 “พระสัญญาของพระเจ้า”

“สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ทรงพระราชทานการหยุดพักแก่อิสราเอล
ประชากรของพระองค์ ตามซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้ทุกประการ
พระสัญญาอันดีทั้งสิ้นของพระองค์
ซึ่งพระองค์ทรงสัญญาทางโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์นั้นไม่ล้มเหลวสักคำเดียว

Q1 “พระสัญญาของพระเจ้า” มีลักษณะที่เด่นชัดและแตกต่างจากสัญญาของมนุษย์ 2 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 “ความจริง” เกี่ยวกับ “พระสัญญาของพระเจ้า” หนุนใจคุณในการดำเนินชีวิตคริสเตียนวันนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *