วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน สดุดี 84:10 “วันเดียว”

เพราะวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ ดีกว่าพันวันในที่อื่น
ข้าพเจ้าจะเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพเจ้า
ดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรม

Q1 ทำไมการได้อยู่ในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ “วันเดียว” จึง “ดีกว่า” การได้อยู่ในที่อื่นๆ “พันวัน”? (พิจารณาคำว่า “เต็นท์ของความอธรรม” และดูสดุดี 84:11 ประกอบ)
Q2 คุณจะทำให้วันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็น “วันอาทิตย์” เป็น “วันที่ดีกว่าพันวันในที่อื่นๆ” ได้อย่างไร?
หมายเหตุ: สดุดี 84:11 เพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่ พระองค์ทรงปูนความชอบและเกียรติ พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลยจากบุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *