เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 3 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 22:13-30

เรื่องเพศเป็นเรื่องที่สำคัญ และบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้า  พระองค์ต้องการให้ประชากรของพระองค์มีมาตรฐานในเรื่องนี้ โดยเฉพาะในชีวิตสมรส  ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ เรื่องเพศสัมพันธ์ถูกใช้อย่างไร้สติ และขาดการควบคุม เรื่องการอยู่ก่อนแต่ง หรือการมีเพศสัมพันธ์กลายเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคล ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เราควรมีท่าทีอย่างไรต่อเรื่องนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *