เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 4 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 23:1-14

พระเจ้าไม่เพียงห่วงใยจิตวิญญาณของมนุษย์เท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงห่วงใยร่างกายของเราด้วย พระองค์ทรงให้แนวทางในการดูแลสุขอนามัยไว้อย่างดี  ในวันนี้คุณได้ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณมากน้อยเพียงไร ในเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การนอนหลับพักผ่อน คุณรู้หรือไม่ว่า ร่างกายของคุณคือพระวิหารของพระเจ้า!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *