เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 7 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 24:10-25:4

พระเจ้าไม่ให้ยึดของประกัน (เสื้อคลุมตัวนอก) จากคนยากจนข้ามคืน เพราะโดยปกติคนอิสราเอลที่ยากจน มักจะใช้ห่มกันหนาวในเวลานอน นอกจากนี้พระเจ้าให้ดูแลลูกจ้าง คนยากจน หญิงม่าย ลูกกำพร้า คนต่างด้าวอย่างดี สิ่งเหล่านี้สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไร? และคุณจะนำแบบอย่างนี้ไปใช้อย่างไรในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *