เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 9 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 25:13-19

พระคัมภีร์ข้อ 13-16 สอนเรื่อง “ความสุจริต” (ดู เลวีนิติ 19:35-36) การมีลูกตุ้มตาชั่งสองมาตรฐานเป็นการคดโกง ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เราควรทำการค้าอย่างสุจริต ยุติธรรม ถ้าคุณทำธุรกิจ และการทำเช่นนี้ ทำให้คุณต้องสูญเสียผลประโยชน์ หรือได้กำไรน้อยกว่าคนอื่น คุณจะทำอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *