เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 10 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 26:1-19

ประชาชนนำพืชผลแรก (ดีที่สุด) มาถวายแด่พระเจ้า เพื่อแสดงถึงการขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทานสิ่งดีในชีวิตของพวกเขา จากท่าทีในการถวายผลแรก คุณจะนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *