เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 12 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 27:11-26

ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า “อาเมน” ซึ่งแปลว่า “ขอให้เป็นไปตามนั้น” เพื่อแสดงว่าเห็นด้วยกับคำสั่งสอนของพระเจ้าที่ผ่านมาทางโมเสส  ลองคิดดูว่า หากคุณอยากจะให้ชีวิตของคุณเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ให้คุณพูดว่า “อาเมน” กับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *