เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 15 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 28:36-57

ผลของการไม่เชื่อฟังของประชากรอิสราเอลคือ “การเป็นเชลย การถูกนำไปยังประชาชาติซึ่งท่านและบรรพบุรุษของท่านไม่รู้จักมาก่อน” คำพยากรณ์นี้เป็นจริงในอีก 800 ปีต่อมา เมื่อชนชาติอิสราเอลถูกชาวอัสซีเรีย คือ อาณาจักรบาบิโลนจับไปเป็นเชลย (2 พงศ์กษัตริย์ 17:1-6; 25) ผลของความบาปบางครั้งอาจจะไม่เห็นในทันที แต่วันหนึ่งผลของมันจะตามมาทันอย่างแน่นอน อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเรา ที่จะเชื่อฟัง และอยู่ในทางของพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *