เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 21 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 31:1-13

โมเสสไม่เพียงส่งต่อบทบาทของผู้นำให้กับโยชูวาเท่านั้น แต่ยังส่งต่อความเชื่อในพระเจ้าให้กับเขาด้วย (ข้อ 6-8) คุณจะส่งต่อความเชื่อในพระเจ้าให้กับลูกหลานในครอบครัว หรือคนรุ่นหลังในคริสตจักรได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *