สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2010

สูจิบัตร 21 พ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณขวัญเนตร/คุณอรวรรณ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภัทรพร  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณสุมล

เชิญชวนนมัสการ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ขอให้คำจากปากของข้า เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์
เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา

อ่านพระวจนะ
: “2 พงศาวดาร 20:1-30” คุณสิริพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภัทรพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ในเวลา”
เทศนา
: บทเรียนจากชีวิตของเยโฮชาฟัท “2 พงศาวดาร 20” คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *