เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 22 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 31:14-23

“วันซึ่งเจ้าต้องตายก็ใกล้เข้ามาแล้ว….” ข้อ 14  โมเสสรู้ว่า เขากำลังจะจากไปอยู่กับพระเจ้า สิ่งที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังคือ ประสบการณ์ในความเชื่อกับพระเจ้า ซึ่งถ่ายทอดเป็นบทเพลงและการสั่งสอน (ข้อ 22)  ถ้าวันนี้คุณต้องตาย อะไรคือสิ่งที่คุณทิ้งไว้เบื้องหลัง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *