วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม โยบ 42:5 “ได้ยิน & ได้เห็น”

ข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหู
แต่บัดนี้ตาของข้าพระองค์เห็นพระองค์

Q1 “การได้ยิน” (เสียง) และ “การได้เห็นพระเจ้า” (ประสบการณ์) เกี่ยวข้องกับ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” อย่างไร?
Q2 คิดถึง “ประสบการณ์” ที่คุณมีใน “การได้ยิน” และ “การได้เห็น” พระเจ้า  ประสบการณ์นั้นทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 23-25       ฟีลิปปี 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *