วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม สุภาษิต 22:1 “สิ่งที่ดีกว่า”

ชื่อเสียงดีเป็นสิ่งควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมาย
และซึ่งเป็นที่โปรดปราน ก็ดีกว่ามีเงินหรือทอง

Q1 ในขณะที่โลกใบนี้สอนให้เราแสวงหา “เงินทอง” “ความสำเร็จ” และ “ความมั่งคั่ง” แต่พระคัมภีร์ข้อนี้สอนให้เราหา “สิ่งที่ดีกว่า” สิ่งนั้นคืออะไร?
Q2 คุณจะทำให้ “สิ่งที่ดีกว่า” เป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 26-27       ฟีลิปปี 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *