เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 23 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 31:24-29

โมเสสรู้ว่า ชนชาติอิสราเอลมักจะฝ่าฝืนและดื้อดึงกับพระเจ้าเสมอ ถึงกับเอ่ยปากว่า “วันนี้ท่านก็ยังฝ่าฝืนพระเจ้า เมื่อข้าพเจ้าตายแล้วจะร้ายกว่านี้สักเท่าใด” (ข้อ 27)  ชีวิตของคุณเหมือนหรือแตกต่างจากชนชาติอิสราเอล? ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *