เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 26 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 33:1-29

บทที่ 33 เป็นคำอวยพรก่อนตายของโมเสสแก่เผ่าชนอิสราเอลทั้ง 12 เผ่า โมเสสอวยพรเผ่าเบนยามินว่า “คนที่พระเจ้าทรงรัก จะอาศัยอยู่กับพระองค์อย่างปลอดภัย พระองค์ทรงปกเขาไว้วันยังค่ำ และทรงประทับอยู่ระหว่างบ่าของเขา” (ข้อ12)  คำอวยพรนี้หนุนน้ำใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิต และการติตตามพระเยซูคริสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *