เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 3 ธ.ค. ฟิลิปปี 3:12-21

“แต่เราได้แค่ไหนแล้ว ก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไป” (ข้อ 16) พระคัมภีร์ข้อนี้สะท้อนความจริงที่ว่า ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ค่อยๆ เดินไปกับพระเจ้าทีละก้าวๆ ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร ทุกคนต่างกำลังเติบโต สิ่งเดียวที่เราต้องทำคือ รักษาการเดินต่อไปข้างหน้ากับพระเจ้า “อย่าหยุด” คุณเคยคิดจะหยุดเดินไปกับพระเจ้าไหม?  อะไรคือสาเหตุ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *