เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 15 ธ.ค. 1 ซามูเอล 5:1-12

พระดาโกนที่คนฟีลิสเตียนับถือ ล้มลงหน้าคว่ำลงมายังพื้นดินตรงหน้าหีบแห่งพระเจ้า โดยที่เศียรและมือทั้งสองข้างหักหมด (ข้อ 3-4) รวมทั้งทำให้เกิดโรคฝีระบาดไปทั่ว สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ในฐานะของพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว และพระเจ้าผู้ทรงเต็มไปด้วยฤทธานุภาพอย่างไร? ความจริงนี้ช่วยให้คุณมีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *