เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 16 ธ.ค. 1 ซามูเอล 6:1-18

หลังจากมีโรคภัยแล้ว 7 เดือน ชาวฟิลิสเตียตัดสินใจคืนหีบพันธสัญญา โดยมีการทำเครื่องบูชาไถ่ความผิดเป็นรูปฝีทองคำ และหนูทองคำ (นักศาสนศาสตร์อธิบายว่า โรคภัยนี้อาจเกิดจากหนูและกาฬโรค ทำให้คนตายจำนวนมาก) ในยุคนี้มีปรากฏโรคระบาดใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้ง เอดส์ ซาร์ ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 ฯลฯ คุณคิดว่า พระเจ้ากำลังใช้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านี้ เพื่อเตือนสติมนุษย์อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *