เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 17 ธ.ค. 1 ซามูเอล 6:19-7:4

หีบพันธสัญญาตกอยู่ในมือของคนต่างชาตินานถึง 20 ปี จนชนชาติอิสราเอลร้องคร่ำครวญถึงพระเจ้า ซึ่งซามูเอลก็บอกคนอิสราเอลว่า ถ้าพวกเขากลับใจจากความผิดบาป และกลับมาแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเขา หีบพันธสัญญาก็จะกลับคืนมา เช่นเดียวกันถ้าชีวิตของคุณห่างไกลจากพระเจ้า เพราะความผิดความบาปบางอย่าง หันหลังกลับมา สารภาพบาป พระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยคุณเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *