เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 18 ธ.ค. 1 ซามูเอล 7:5-15

ชนชาติอิสราเอลละทิ้งพระของชาวต่างชาติ สารภาพบาป อดอาหารอธิษฐานที่เมืองมิสปาห์ และถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณ มีความผิดบาปใดบ้างในชีวิตของคุณ ที่จะต้องสารภาพและกลับใจใหม่ ใช้เวลานี้ที่จะอธิษฐาน และรับการฟื้นฟูใจจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *