วันพุธที่ 4 เมษายน เอเฟซัส 4:16 “อวัยวะ”

คือเนื่องจากพระองค์ (พระเยซูคริสต์) นั้น
ร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกๆ ข้อต่อ
ที่ทรงประทาน ได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรัก
เมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้ว

Q1 “พระเยซูคริสต์” มีความสำคัญในการเติบโตของ “ร่างกาย” (คริสตจักร) และการทำงานของ “อวัยวะ” (สมาชิก) อย่างไร?
Q2 คุณเป็น “อวัยวะ” (สมาชิก) ที่ทำงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้ “ร่างกาย” (คริสตจักร) เติบโตขึ้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          นางรูธ 1-4       ลูกา 8:1-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *