วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน สดุดี 25:5 “ขอทรงนำ & ทรงสอน”

ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์ และขอทรงสอนข้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ รอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำ

Q1 คำว่า “ขอทรงนำ” และ “ขอทรงสอน” จะไม่มีประโยชน์ ถ้าคนที่ขอไม่เข้าใจคำว่า “รอคอยพระองค์” คุณคิดว่า “การรอคอยพระองค์” หมายความว่าอย่างไร? (ดู ลูกา 6:47-48 ประกอบ)
Q2 คุณอยากให้พระเจ้า “ทรงนำ” และ “ทรงสอน” คุณในเรื่องใดบ้าง?
หมายเหตุ: ลูกา 6:47-48 ทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเรา และกระทำตามคำนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า เขาเปรียบเหมือนผู้ใดเขาเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึก เขาขุดลึกลงไปแล้วตั้งรากบนศิลา และเมื่อน้ำมาท่วม กระแสน้ำไหลเชี่ยวกระทบกระทั่ง แต่ทำให้หวั่นไหวไม่ได้ เพราะได้สร้างไว้มั่นคง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 1-3        ลูกา 8:26-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *