วันศุกร์ที่ 6 เมษายน โรม 6:6-7 “ตัวเก่า”

เราทั้งหลายรู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว
เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป
เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป

Q1 “การตายของพระเยซูคริสต์” บนไม้กางเขนมีผลต่อ “ชีวิตเก่า” ของเราที่เป็นผู้ที่เชื่ออย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ” “และ” “เพราะว่า”)
Q2 คุณยังมีชีวิตที่เป็นทาส “ตัวเก่า” อยู่มากน้อยแค่ไหน?  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานขอกำลัง การเปลี่ยนแปลง และชัยชนะจากพระเจ้าเหนือ “ตัวเก่า” เหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 4-6        ลูกา 9:1-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *