วันเสาร์ที่ 7 เมษายน โคโลสี 4:5-6 “จุใจ”

จงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญา โดยฉวยโอกาส
จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส
เพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคน

Q1 เปาโลได้ให้ “หลักการ” ใน “การประกาศข่าวดี” กับคนที่ไม่เชื่อไว้อย่างน้อย 4 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณต้อง “เตรียมตัว” เพื่อจะตอบคำถามเกี่ยวกับ “ข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์” ให้คนอื่นๆ จนพวกเขา “จุใจ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 7-9        ลูกา 9:18-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *