วันอังคารที่ 10 เมษายน ฮีบรู 5:13-14 “อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ”

เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้น
ยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นผู้เยาว์
อาหารแข็งเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่
สำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกหัดอบรมให้สามารถรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้ว

Q1 “พระคัมภีร์” เปรียบเสมือนกับ “อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ” ผู้เขียนฮีบรูได้บอกถึงอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ 2 แบบ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณคิดว่า คุณควรจะกิน “อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ” แบบไหน?  เพราะเหตุใด?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 15-16   ลูกา 10:25-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *